ORDONANȚĂ nr.55 din 16 august 2002
privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.55 din 16 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.641/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 401/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Contine:28 art.
Index:Contravenții
Închisoare contravențională
Prestarea unei activități în folosul comunității
Publicare: M.Of. nr. 642/30 aug. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: L. nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității
Modifică: L. nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
abrogă art. 10 alin. (3) și (4), art. 11-16
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.641/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale
Modificată: O.U.G. nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale
la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei modifică titlul, art.1alin. (1) si (2), art.5, art.6, art.8 alin. (5) si (6), art.9, art.21, art. 22; abrogă art. 4, art. 10-12, art.14, art.25, art. 26 alin. (2)
  L. nr.42/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
- introduce art.211
  O.U.G. nr.78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
- abrogă art. 18 alin. (4)
Vezi si: D.C.C. nr.1.354/2008 referitoare Ia excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale
- sintagmele "numai dacă există consimțământul contravenientului", "cu consimțământul contravenientului" și "după luarea consimțământului contravenientului" din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b), art. 13
Modificată: L. nr.294/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
- modifică art. 8 alin. (5) lit. b), art. 13; abrogă art. 1 alin. (3)


Marți, 23 aprilie 2024, 10:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.