HOTĂRÂRE nr.904 din 22 august 2002
privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.904 din 22 august 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
În vigoare: da
Contine:art. unic + 66 anexe
Index:Domeniu public
Județ
Comune
Municipii
Orașe
Publicare: M.Of. nr. 645/30 aug. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.139/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- modifică și completează anexele
  H.G. nr.344/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.903/2012 Hotarare pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvemului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta
- înlocuiește anexa nr. 10
  H.G. nr.1.306/2012 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- modifică și completează unele anexe
  H.G. nr.596/2013 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului lir. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- modifică și completează anexa nr. 1
  H.G. nr.821/2013 pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
  H.G. nr.469/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.435/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
  H.G. nr.407/2019 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului lir. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
- modifică anexele nr. 8 si 12


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 18:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.