ORDONANȚĂ nr.71 din 29 august 2002
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.71 din 29 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.3/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 507/2002
Încadrare: act normativ
În vigoare: intră în vigoare la 30 zile de la publicare
Contine:50 art.
Index:Administrație publică locală
Servicii publice
Contravenții
Domeniu public
Domeniu privat
Prețuri
Publicare: M.Of. nr. 648/31 aug. 2002 text
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
pentru art.38 alin.3
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
modifică art.4 alin. (2), art.34 alin. (1) lit. b), art.35 alin. (1), art.39 alin. (5), art.40 alin. (1), art.42, art.43 alin. (1) lit. a) si b), art.46; abrogă art.22 alin. (3) si (4), art.25 alin. (1), art.31 lit. c)
Modificată: L. nr.101/2006 LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
abrogă art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 5 pct. 1 lit. d)
la 8 mai 2007
  L. nr.10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
- modifică art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17 alin. (1) lit. b) si c), art. 30 lit. b) si c), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (1) lit. b), art. 35 alin. (1) lit. e), art. 39 alin. (5), art. 40 alin. (1) si art. 47 alin. (3); introduce alin. (2) si (3) la art. 17, alin. (3) la art. 33, lit. f) la art. 35 alin. (1) si art. 471; abrogă art. 3 alin. (1) lit. h), k) si n), art. 5 pct. 4, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (4) si art. 46
  L. nr.78/2023 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a)


Duminică, 21 aprilie 2024, 04:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.