ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 august 2002
privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.102 din 29 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.78/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 479/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Index:Executare silită
Construcții
Publicare: M.Of. nr. 673/11 sep. 2002 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
suspendă declanșarea procedurilor prevăzute împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2001
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
suspendă procedura de executare silită pornită de creditori, precum și dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanșarea procedurilor prevăzute împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2001 pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire în folosință gratuită
  O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
abrogă art.3 alin.(5)
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
  H.G. nr.216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.78/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.b si alin. (2); introduce art.41; abrogă art.2 alin.(1) lit.a
Vezi si: D.C.C. nr.259/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a contrucțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 78/2003
art. 1, 3 si 4
  D.C.C. nr.388/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 78/2003
art. 2 alin. (1) lit. b)
Modificată: L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
abrogă art.3 si 4
Abrogată: L. nr.281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
odata cu:
O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate


Marți, 05 decembrie 2023, 07:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.