ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 5 septembrie 2002
privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 5 septembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.404/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 512/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Contine:14 art și anexele nr.1-8
Norma în alb:art.9 alin.(2)
Index:Administrația Națională Apele Române
Publicare: M.Of. nr. 691/20 sep. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele și serviciile de gospodarire a apelor
totodata, abrogă:
H.G. nr.354/1991 privind modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr.1.001 din 4 septembrie 1990
H.G. nr.694/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele și serviciile de gospodarire a apelor
H.G. nr.861/1992 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele și serviciile de gospodarire a apelor
  H.G. nr.981/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A.
Modifică: L. nr.107/1996 Legea apelor
modifică art. 81 alin. (3), art. 84 alin. (3)
  H.G. nr.980/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) (abrogat prin L. nr.216/2004)
modifică obiectul activității prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor
  H.G. nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
modifică anexa.
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
  H.G. nr.455/2001 privind aprobarea Planului de acțiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004
  H.G. nr.1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.45/2003)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
modifică art. 1 alin. (3), art.2 alin. (4), art.3 alin. (2) lit. k), art.3 alin. (3), art.5 alin. (2), art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.12 pct.1, anexele nr. 4, 5, 6 si 7; abrogă anexa nr. 1
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
- modifica art. 1 alin. (1)-(4), art.2 alin. (1) - (3), art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.9, art.10; introduce alin. (41) la art.1, art.31 ; abroga art.11, 12 si 13; înlocuieste anexele nr. 2 - 8
dispune republicarea
  H.G. nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- actualizează cuantumul contribuțiilor specifice prevăzute în anexele nr. 5, 6 și 7
  O.U.G. nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă"
  H.G. nr.328/2010 privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și a penalităților cu indicele de inflație
- reactualizează cuantumul contribuțiilor prevăzute în anexele nr. 5, 6 și 7
  L. nr.108/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
- modifică anexele nr. 5 și 6
  O.U.G. nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
- înlocuiește anexa nr. 4
  H.G. nr.1.202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
- actualizează cuantumul contribuțiilor prevăzute în anexa nr. 5
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (8)
  O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- modifică anexa nr. 7
  O.G. nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic național, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW
- completează anexa nr. 5
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  O.U.G. nr.52/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apelor
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 7 alin. (1), modifică si înlocuieste anexele nr. 1, 3 si 5-7; introduce lit. s) si t) la art. 3 alin. (1), alin. (11) la art. 4, alin. (71) la art. 4 si lit. E la anexa nr. 4 pct. I
dispune republicarea


Duminică, 19 mai 2024, 21:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.