ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 5 septembrie 2002
privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.069/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor
art.9 alin.(2)
  H.G. nr.264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române" (abrogat prin H.G. nr.1.176/2005)
art. 1 alin. (3)
  H.G. nr.894/2010 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovița (Caseta de apă uzată)
  O.U.G. nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  H.G. nr.1.202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
art. 4 alin. (5)


Marți, 18 iunie 2024, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.