ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 5 septembrie 2002
privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
  O. nr.1.069/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor
  H.G. nr.264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române" (abrogat prin H.G. nr.1.176/2005)
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin


Marți, 25 iunie 2024, 01:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.