ORDIN nr.627/PL din 9 iulie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investiții "Acumulare Lac Văcărești" și a modului de calcul al redevenței minime de concesionare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.627/PL din 9 iulie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Încadrare: act individual
Contine:4 art. + anexa
Publicare: M.Of. nr. 721/3 oct. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.107/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.