ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.147 din 31 octombrie 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.147 din 31 octombrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.41/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 582/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Contine:art. I-XV
Norma în alb:art.XIV alin.(6) - NM MMSS, MFP, art.XV alin.(1) - HG, art.XV alin.(4) - O al MMSS
Index:Agenția de colectare a contribuțiilor
Contribuția la bugetul asigurărilor pentru somaj
Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
Contribuția de asigurări pentru sanatate
Accidente de muncă...
Publicare: M.Of. nr. 821/13 noi. 2002 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
modifică art. 2 alin. 2
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) nu se mai calculează și nu se mai datorează la bugetul de stat.
  L. nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
modifică art. 25 alin. (2) lit. d
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică, începând cu luna ian 2003, art. 21 alin. (2) și (4), art. 23, art. 24, art. 78 alin. (4), art. 109 alin. (1) lit. g
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
desființează la 1 ianuarie 2003 fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3)
  L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
abrogă la 1 ian 2003 art. 17 alin. (3) și art. 19-23
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
modifică, începând cu luna ian 2003, art. 26 alin. (1)și art. 28
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
introduce art. 281
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică în mod corespunzător
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
introduce lit. z1 la art. 52 alin. (1), lit. n la art. 52 alin. (2)
Trimitere la: O.U.G. nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne (abrogata prin O.U.G. nr.111/2003)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.41/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
Modificată: O.G. nr.29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative (abrogata prin L. nr.248/2005)
introduce la art. VII alin. (6)
  L. nr.115/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
aprobă O.G. nr. 29/2003
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
introduce alin 11- 17 la art. XV.
dispune republicarea
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
abrogă art. XV


Duminică, 16 iunie 2024, 17:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.