ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.141 din 17 octombrie 2002
privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum
  H.G. nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea contravențiilor și a modului de sancționare a acestora (abrogat prin L. nr.101/2014)
  O. nr.377/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizați și a Formularului-tip pentru licența de gradator
  H.G. nr.684/2003 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea contravențiilor și a modului de sancționare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 (abrogat prin L. nr.101/2014)
  O. nr.483/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit pentru semințele de consum


Marți, 30 mai 2023, 01:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.