ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.150 din 31 octombrie 2002
privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.150 din 31 octombrie 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Norma în alb:art.10 alin.2 , 3, 6, 7, 8, art.25, art.37 alin.3, art.58 alin.1
Index:Asigurari sociale de sanatate
Asistenta medicala
Colegiul Medicilor
Contraventii
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Dispozitive medicale
Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate
Incompatibilitate
Medici
infractiuni
Sanatate publica
Servicii medicale
Publicare: M.Of. nr. 838/20 noi. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate
prevederile referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate si la colectarea si utilizarea fondurilor de asigurari sociale de sanatate ramân aplicabile pâna la 1 ian. 2003
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
O.U.G. nr.155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
O.U.G. nr.180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
O.U.G. nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
totodata, abrogă:
L. nr.535/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
O.U.G. nr.69/2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă la 1 ianuarie 2004 art.9, art.50 alin. 2, art.55 alin. 2 si 3, art.65 lit. a) si e).
  O.U.G. nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
modifică art. 6 alin. (1) lit. c), art. 45 alin. (1) lit. b), art. 89 partea introductiva; introduce lit. e) si f) la art. 89
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
repune în vigoare art. 9, art. 50 alin. (2), art.55 alin. (2) si (3) si art. 65 lit. a) si e) ca urmare a abrogării art.IV lit. d) din L. nr. 232/2003
  O.G. nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
introduce alin. (4) si (5) la art. 35.
  O.G. nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
introduce alin.(5) si (6) la art.53
  O.G. nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.5 alin. (1), art.6 alin. (2) lit.b), art.7 alin. (1), art.10 alin. (4), art.26 alin. (3) si (5), art.35 alin. (3), art.37, art.45 alin. (1) lit e), art.54 alin. (2), art.64 alin. (1) lit. j) si o); introduce alin. (41) la art. 10, lit. m) la art.11 alin. (2), alin. (3) la art. 39, alin. (21) la art. 54, lit p1) la art. 64 alin. (1), alin. (3) - (7) la art. 91, art.109
  L. nr.583/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (4), art.26 alin. (5), art.35 alin. (3), art.37 alin. (1), (4) si (5), art.39 alin. (3), art.54 alin. (2), art.64 alin. (1) lit. o) si p1), art.70 alin. (1) partea introductiva, art.72 alin. (1), art.80 alin. (1) partea introductiva, art.91 alin. (4)-(6), art.109; introduce lit.e) la art. 70 alin. (1), lit. d1) la art. 80 alin. (1); abrogă art. 10 alin. (41), art.54 alin. (21)
  O.U.G. nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- modifica art. 26 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (3), art. 71 alin. (1), art. 76 alin. (1) lit. a), b) si u); introduce lit. i) la alin. - modifica art. 26 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (3), art. 71 alin. (1), art. 76 alin. (1) lit. a), b) si u); introduce lit. i) la alin. (1) al art. 3, lit. e) la alin. (2) al art. 6, lit. d1) la alin. (1) al art. 45
  O.U.G. nr.107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- modifica art.4 alin. (1), art.6 alin. (1) lit.e), art.8 alin. (1) si (2), art.39 alin. (3), art.50 alin. (1) lit. c), art.51 alin. (2) lit a) si b), art.52 alin. (3), art.53 alin. (2), (3) si (4), art. 60 alin. (1) si (3), art.62, art.71 alin. (1), art.73, art.74 alin. (2) si (3), art.76 lit. b) si u), art.77 alin. (2), art.81 alin. (1), art.85 lit.b), art.106; completeaza art.52 alin. (2) cu o formulare; introduce alin. (21) la art.53, alin. (5) la art.55, lit. s) la art. 64 alin. (1), alin. (21) la art. 72; abroga art. 10 alin. (5)
  L. nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- modifică art. 26 alin. (1), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (1) și (3), art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (21), art. 76 alin. (1) lit. b) și u), art. 81 alin. (1); introduce lit. d1) la art. 11 alin. (2), alin. (41) la art. 53, art. 110;
Abrogată: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- la data de 28 mai 2006


Duminică, 23 iunie 2024, 13:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.