LEGEA nr.631 din 27 noiembrie 2002
bugetului de stat pe anul 2003
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.631 din 27 noiembrie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 524/2002
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Contine:45 art+11 anexe (anexa 3 se publica ulterior)
Norma în alb:art.14 (7) - O. al MFP
Index:Buget de stat
Publicare: M.Of. nr. 863/29 noi. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 158/12 mar. 2003 text
  M.Of. nr. 239/8 apr. 2003 text
  M.Of. nr. 249/10 apr. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspendă până la 31 dec 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă
  L. nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.656/2002)
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV din O.U.G. nr. 237/2000 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
prelungește până la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare
  O.U.G. nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna.
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește termenele de la art. III pâna la 31 decembrie 2003
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
completează prevederile ordonantei cu privire la veniturile care nu se supun impozitarii
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
  L. nr.9/1998 privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
  L. nr.61/1998 Legea minelor (abrogata prin L. nr.85/2003)
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
  O.U.G. nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
  O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.946/2002 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2003
Rectificare: M.Of. nr. 158/12 mar. 2003 text
  M.Of. nr. 239/8 apr. 2003 text
  M.Of. nr. 249/10 apr. 2003 text
Modificată: H.G. nr.619/2003 privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2003
modifică anexa nr. 3/20/16
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
rectifica bugetul de stat pe anul 2003,conform anexelor nr.1-3, modifică art.15 alin.(6), anexa nr.5, anexa nr.10, înlocuiește anexa nr.11 cu anexa nr.8 la ordonanta; abrogă art.14 alin.(5), art.15 alin.(8), art.24.
  O.U.G. nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
diminuare buget aprobăt Curtii de Conturi si majorare corespunzatoare a bugetului Ministerului Justitiei


Duminică, 05 februarie 2023, 06:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.