LEGEA nr.632 din 27 noiembrie 2002
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.632 din 27 noiembrie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 525/2002
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Contine:25 art+anexeleI-II
Norma în alb:art.12 alin.(3) - O al MMSS
Index:Bugetul asigurarilor sociale de stat
Bugetul asigurarilor pentru somaj
Ajutor de deces
Publicare: M.Of. nr. 871/3 dec. 2002 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
prelungește până la 31 dec 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă
  L. nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.656/2002)
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV din O.U.G. nr. 237/2000 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
prelungește până la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare
  O.U.G. nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 termenele prevazute la art. III
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
completează prevederile ordonantei cu privire la veniturile care nu se supun impozitarii
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  H.G. nr.494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.83/2011)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.947/2002 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
Modificată: H.G. nr.618/2003 privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 (scos din evidenta)
modifică anexele nr. I/3/04 si II/3/06
  O.G. nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
rectifica bugetul asigurarilor sociale de stat potrivit anexelor nr I si II si modifică art. 12 alin. (6)


Vineri, 09 decembrie 2022, 09:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.