LEGEA nr.630 din 27 noiembrie 2002
cinematografiei
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.630 din 27 noiembrie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 729/2001
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:50 art+anexa
Norma în alb:art.44 , 45
Index:Contraventii
Cinematografie
Publicare: M.Of. nr. 889/9 dec. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.22/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
  O.U.G. nr.152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
Modifică: H.G. nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.742/2003)
modifică anexa nr.2
  O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă art. 4 si 5
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.948/2002 pentru promulgarea Legii cinematografiei
Modificată: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 4, art. 6 lit. a) si b), art. 8 alin. (5), art. 9, partea introductiva a art. 11, art. 12, art. 14 alin. (1) lit. a) si k), art. 26 alin. (3) si (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1), partea introductiva a alin. (3) al art. 31, art. 36 lit. a), art. 39 alin. (1), art. 43 alin. (2); introduce lit. v) la art. 6; abrogă lit. d) a art. 6, art. 7, art. 10, lit. c) si e) ale art. 11
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă lit. b) și c) ale art. 37
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.577/2004 pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
- modifică art. 12 alin.(3); introduce lit. b1) la art. 11, alin. (4), (5) si (6) la art. 12; înlocuiește anexa
Abrogată: O.G. nr.39/2005 privind cinematografia


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 00:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.