LEGEA nr.630 din 27 noiembrie 2002
cinematografiei
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.563/2002 privind înființarea pe lângă Centrul Național al Cinematografiei a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.229/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei (abrogat prin H.G. nr.1.064/2005)
art.44
  H.G. nr.366/2003 privind numirea în funcția de președinte al Centrului Național al Cinematografiei
  O. nr.1/2003 al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei
art.6 lit.h
  H.G. nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei
art.6 lit.f), art.8 alin.(4), art.45 alin.(1)
  H.G. nr.478/2003 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei
art.14 alin.1 lit.k


Marți, 30 mai 2023, 01:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.