LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.656 din 7 decembrie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 282/2002
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:31 art + anexa
Norma în alb:art.30 - norma în alb (HG)
Index:Contraventii
Spalare bani
Infractiuni, fapte interzise
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Observatii:Începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului"
Publicare: M.Of. nr. 904/12 dec. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 702/12 oct. 2012
Functie activa:
Abrogă: L. nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.018/2002 privind promulgarea Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Modificată: L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
abrogă art. 23 alin. (2)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art.20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.230/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifica titlul, art.1, art.2 lit.c), art.3 alin. (1), (2) si (3), art.5 alin. (1) si (4), art.6 alin. (1), (2), (3), (4) si (6), art.8 lit. a) - c), e) si i), art.9 alin. (3), art.11, art.12 alin. (3), art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.17 alin. (1), art.18 alin. (2), art.19 alin. (2) si (4), art.20, art.22 alin. (1) si (2), art.25, art.26, art.27, anexa; introduce lit.a1) si lit.d) la art.2, alin. (11) la art.3, alin. (2) la art.4, alin. (11), (7) si (8) la art.6, lit. e1) si j1) la art.8, alin. (2) la art.8, alin. (6) si (7) la art.9, alin. (4) la art. 12, alin. (11) la art.14, alin. (11) la art.16, alin. (3) la art. 17, art.241, art.271
dispune republicarea
  O.U.G. nr.135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art.3 alin. (8), art.9 alin. (1) și (3), art.22 alin. (1) lit.b; abrogă art.8 alin.(2), art.11
dispune republicarea
  L. nr.380/2005 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  L. nr.36/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 135/2005 și modifică art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (4); introduce alin. (11) la art. 17 și alin. (31) la art. 22
  L. nr.405/2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art.20 alin.(3), anexa
  L. nr.306/2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică anexa
  O.U.G. nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art. 2 lit. c) și d), art. 3 alin. (1), (11), (2) și (3), art. 3 alin. (6) - (9), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (4) - (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (16), art. 22 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (4), art. 26, art. 29; introduce lit. e) - k) la art. 2, art. 21, art. 22, alin. (10) - (12) la art. 3, alin. (71) la art. 6, art. 81, art. 82, art. 91, art. 92, art. 121, alin. (3) și (4) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 18, alin. (21) și (51) la art. 19, alin. (41) la art. 22, alin. (4) și (5) la art. 23, art. 231, lit. d) la art. 27 alin. (1), alin. (5) la art. 27, art. 272, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 31; abrogă art. 16 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20
  O.U.G. nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
- modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă
  L. nr.238/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 53/2008 și modifică art. 2 lit. e), art. 21 alin. (1), alin. (4) partea introductivă și alin. (5), art. 3 alin. (1) și (9), art. 6 alin. (11), art. 7, art. 8 lit. g), art. 81, art. 91, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 22 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 23 alin. (4); introduce alin. (3) la art. 4, alin. (5) la art. 14, art. 161, alin. (4) la art. 17, alin. (22) la art. 19; abrogă art. 29
Republicare: M.Of. nr. 702/12 oct. 2012
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" cu sintagma "finanțarea terorismului"
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37; abrogă art. 34 - 36
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
modifică art. 26 alin. (1)
  L. nr.125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art. 5 alin. (2) și (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) și (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) și (8), art. 28 alin. (5) și (6); introduce art. 251; în tot cuprinsul legii, denumirea „Garda Financiară” se înlocuiește cu „Agenția Națională de Administrare Fiscală ” ,la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013
Vezi si: D.C.C. nr.418/2018 DECIZIA nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de spălare a banilor
- art. 29 alin. (1) lit. c) în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii (pct. 2 din dispozitiv)
Abrogată: L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.