ORDIN nr.601 din 26 noiembrie 2002
al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.83/2003 privind autorizarea societăților comerciale care prestează servicii de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum și instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României (abrogat prin O.U.G. nr.50/2022)
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O. nr.3.107/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 (abrogat prin O. nr.3.107/2004)
  O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
  H.G. nr.1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  H.G. nr.357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.247/2005)
  O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici (abrogat prin O. nr.918/2005)
  O. nr.3.107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  H.G. nr.1.463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - I.N.C.D.T.P. București
  O. nr.782/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în activitatea de proiectare și verificare a planurilor de închidere a obiectivelor miniere și a proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor miniere, a specialiștilor în activitatea de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru lucrări miniere și a specialiștilor în activitatea de execuție a lucrărilor miniere (abrogat prin O. nr.2.827/2008)
  O. nr.843/2004 al ministrului economiei și comerțului privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova
  O. nr.891/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Statul Israel și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.892/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.893/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Serbia și Muntenegru și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.894/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.895/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Albania și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.896/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Turcia și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.897/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din țările membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.898/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România de anumite vinuri și băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană (UE) și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.3.118/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  O. nr.36/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entităților reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare


Marți, 21 martie 2023, 17:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.