ORDIN nr.577 din 27 noiembrie 2002
al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.577 din 27 noiembrie 2002
Emitent: Ministerul Industriei și Resurselor
Contine:2 art+anexa (cu anexele A-X)
Index:Ascensor
Publicare: M.Of. nr. 910/14 dec. 2002
Temei legal:
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  H.G. nr.394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor (abrogat prin L. nr.449/2003)
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  H.G. nr.225/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.439/2003)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.85/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea pct. I.3.1 din anexa I la Prescripția tehnică PT R6-2002, ediția I
  O. nr.122/2003 al ministrului economiei și comerțului pentru completarea și modificarea Prescripției tehnice PT R 6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002
  O. nr.488/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale", aprobate prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002
  O. nr.265/2006 al ministrului economiei și comerțului privind modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002
  O. nr.528/2006 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale"
Abrogat: O. nr.1.404/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT R1-2010 "Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea", PT R8-2010 "Scări și trotuare rulante"


Joi, 20 iunie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.