ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.177 din 6 decembrie 2002
privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.177 din 6 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.347/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 674/2002
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:50 art + 2 anexe
Norma în alb:art.11 alin.3, art.24 (O - MJ)
Index:Curtea Suprema de Justitie
Curtea de Conturi
Institutul National al Magistraturii
Consiliul Suprerior al Magistraturii
Deces
Magistrati
Sporuri
Pensie
Indemnizatii
Salarizare
Deplasare în strainatate
Coeficient de multiplicare
Ministerul justitiei
Ministerul public
Publicare: M.Of. nr. 924/18 dec. 2002
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
modifică anexele nr. 2, 4, 5, și 6; înlocuiește sintagma "salariu de bază" cu sintagma "indemnizația de încadrare brută lunară"; abrogă art. 11 precum și celelalte dispoziții referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat acestora.
Trimitere la: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
Derogare de la: O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
art.8
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
modifică art. 2 alin. (1), art.5, art.21 alin. (1), art.34, art.40, art.43; introduce art. 451
Modificată: O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizatiilor magistratilor
  L. nr.601/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
modifică anexa nr.1; abrogă art.11
  O.G. nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
majoreaza valoarea de referinta sectoriala prevazuta în anexa nr. 1
  L. nr.100/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
- aproba cu modificari si completari O.G.nr. 23/2005
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- înlocuieste în cuprinsul ordonantei denumirea de " procuror consilier" cu cea de " consilier"
Abrogată: O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.