LEGE nr.680 din 19 decembrie 2002
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
  O.G. nr.1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002
  O.G. nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași
  O.G. nr.5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
  O.G. nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.5/2003)
  O.G. nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
  O.G. nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001
  O.G. nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
  O.G. nr.9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002
  O.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
  O.G. nr.27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România (abrogata prin L. nr.315/2004)
  O.G. nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
  O.G. nr.29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative (abrogata prin L. nr.248/2005)
  O.G. nr.30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
  O.G. nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
  O.G. nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
  O.G. nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea PersonaluluI din Transporturi Navale - CERONAV
  O.G. nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
  O.G. nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (abrogata prin L. nr.246/2005)
  O.G. nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  O.G. nr.13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  O.G. nr.16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
  O.G. nr.17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
  O.G. nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  O.G. nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  O.G. nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (abrogata prin L. nr.230/2006)
  O.G. nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
  O.G. nr.15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O.G. nr.18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (abrogata prin O.U.G. nr.71/2003)
  O.G. nr.20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
  O.G. nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
  O.G. nr.22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.