ORDIN nr.636 din 13 decembrie 2002
al ministrului industriei și resurselor privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.636 din 13 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Industriei și Resurselor
Contine:3 art
Index:Motoare cu ardere interna
Publicare: M.Of. nr. 947/23 dec. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.1.209/2004)


Duminică, 14 aprilie 2024, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.