ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.191 din 12 decembrie 2002
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.191 din 12 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.220/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 698/2002
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 1 ian.2003
Contine:14 art + anexe
Index:Absolventi
Personal
Salarizare
Indemnizatii
Publicare: M.Of. nr. 951/24 dec. 2002
Rectificare: M.Of. nr. 73/5 feb. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 și până la 30 sep 2003 anexele nr. II/1., II/2 și III cu anexele VII/1 a, VII/2 a și VIII a; înlocuiește începând cu data de 1 oct 2003 și până la 31 dec 2003 anexele VII/1 a, VII/2 a și VIII a cu anexele VII/1 b, VII/2 b și VIII b
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește începând cu data de 1 ian.2003 si pâna la 30 sept.2003 anexele nr. I, II, III/3, IV/1 - IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 cu anexele nr.Ia, II a, IIIa, IV/ 1a-IV /11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI /2a; înlocuiește începând cu data de 1 octombrie 2003 si pâna la 31 decembrie 2003 anexele nr.1 a, II a, III a, IV/ 1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a cu anexele 1 b, II b, III b, IV/1 b-IV/11 b, V/1 b, V/2 b, VI/1 b si VI/2 b
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 73/5 feb. 2003
Aprobată cu modificări: L. nr.220/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică art. 7 alin.2, art. 10, art. 14, anexa nr. Ia, anexa nr. Ib
Modificată: O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
modifică anexa nr.Ib, IV/3b, VI/2b, IV/5b
  O.U.G. nr.6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr.V/1b
  O.U.G. nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005
modifică anexa nr.VII/1b
  O.U.G. nr.107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr.Ib
  L. nr.38/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
aprobă O.U.G.nr. 107/2004
  L. nr.144/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005
- aproba O.U.G. nr. 106/2004
  O.U.G. nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
- modifica anexele nr. VII/1b, VII/2b
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Marți, 05 decembrie 2023, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.