LEGE nr.672 din 19 decembrie 2002
privind auditul public intern
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.672 din 19 decembrie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 391/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Contine:25 art
Norma în alb:art.24 (NM)
Index:Audit public intern
Contraventii
Publicare: M.Of. nr. 953/24 dec. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 856/5 dec. 2011
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
abrogă art. 2 lit. c), i), k)-n), p), u), art. 6-9, 28, art. 29 alin. (2), art. 32 lit. a)-e), art. 34 alin. (1) lit. a) și b), art. 37 alin. (3)
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.050/2002 pentru promulgarea Legii privind auditul public intern
Modificată: O.G. nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern
modifică art.1, art.2 lit.g), art.9 lit.c), art.10 alin.(2), art.11 lit.a) ; introduce alin.(3) la art.3, lit.h) la art.11
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 18 alin. (3)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) este de 1% până la 31 dec. 2010
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 18 alin. (3)
  L. nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
- modifică art. 1, art. 2 lit. a) - c), art. 2 lit. g), i) și l), art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (2) lit. e), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. f), g) și i), art. 8 lit. j) și l), art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 lit. b), art. 13 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și c), art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2) - (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (7), art. 21 lit. a), art. 22 lit. a); introduce lit. a1) - a5) la art. 2, lit. c1) - c2) la art. 2, lit. h1), j1), m) și n) la art. 2, lit. b1) la art. 4, lit. f) la art. 5 alin. (2), lit. i1) - i3) la art. 8, art. 81, art. 82, lit. a1) și a2) la art. 9, lit. b1) la art. 9, alin. (31) - (33) la art. 10, alin. (11) și (12) la art. 14, alin. (41) la art. 17, alin. (21) - (25) și alin. (5) la art. 18, alin. (8) și (9) la art. 19; abrogă art. 16 alin. (2)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 856/5 dec. 2011
Modificată: O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- abrogă art. 11 lit. c), art. 12 alin. (6), art. 16 alin. (3)
  O.G. nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
- modifică art. 2 lit. i) și j), art. 12 alin.(5), art. 20 alin. (4), art. 20 alin.(7) lit. a) și b); abrogă art. 20 alin.(9)
  O.G. nr.29/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
- modifică art. 2 lit. e) si s), art. 5 alin. (2) lit. e), art. 8 lit. i) si m), art. 9 alin. (1) si (12), art. 10 lit. b), art. 11 lit. e), art. 12 alin. (1) si (4), art. 15, art. 16 alin. (1) si (5), art. 19 alin. (4), art. 19 alin. (5), art. 20 alin. (4)-(7), art. 21 alin. (1), art. 21 alin. (7), art. 21 alin. (9), art. 24 lit. a) si b); introduce lit. c1 la art. 2, lit. t1 ) si lit. t2) la art. 2, lit. g) la art. 5 alin. (2), alin. (41) la art. 12, lit. d) la art. 14, alin. (11) la art. 16, alin. (2) la art. 17, alin. (31) la art. 19, alin. (41) - (43) la art. 19, alin. (71) si (72) la art. 20, lit. f) si g) la art. 23, lit. d) la art. 24
dispune republicarea


Vineri, 31 martie 2023, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.