ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.194 din 12 decembrie 2002
privind regimul străinilor în România
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.194 din 12 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.357/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 276/2003
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: la 30 de zile de la data publicării (27 ian.2003)
Contine:137 art
Index:Straini
Frontiera de stat
Contraventii
Infractiuni
Publicare: M.Of. nr. 955/27 dec. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 201/8 mar. 2004 text
  M.Of. nr. 421/5 iun. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.123/2001 privind regimul străinilor în România
totodata, abrogă:
L. nr.683/2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
  H.G. nr.476/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.363/2003 al ministrului afacerilor externe pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Aprobată cu modificări: L. nr.357/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
modifică art. 5 lit. a), art. 6 alin. (2) si (3), art. 8 alin. (2) lit. c) si alin. (4), art. 9 alin. (2), art. 20 lit. b) si lit. c) pct. (ii), art. 23 alin. (3) lit. d), art. 24 alin. (1) lit. c), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 40 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (2) lit. b), art. 44 alin. (2) si (5), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 47 lit. b), art. 49, art. 50 alin. (1) si alin. (2) lit. f), art. 52, art. 55 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) pct. (iv) si (v) si alin. (4), art. 56 alin. (1) si (2), art. 63 alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (3) si (4), art. 71 alin. (1), partea introductiva a lit. b) si c), art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 93 alin. (5) si alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 124, art. 125, art. 134 alin. (2); introduce lit.( c1) la art. 5, alin. (11) la art. 6, pct. (viii1) la lit. d) a art. 20, alin. (11) la art. 30, lit. c) la alin. (1) al art. 40, lit. f1) la alin. (2) al art. 50, alin. (4) la art. 56, alin. (11) la art. 58, alin. (2) si (3) la art. 67, alin. (61) si alin. (9) la art. 93, alin. (21) si (22) la art. 131; abrogă art. 13 alin. (1) lit. e), art. 20 lit. e) si f), art. 35 alin. (1) lit. d) pct. (iii), art. 44 alin. (1), art. 53 alin. (1) lit. f), art. 54 lit. c), art. 55 alin. (2) lit. c)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 201/8 mar. 2004 text
Modificată: L. nr.309/2004 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
la data aderarii României la U.E. dispozitiile ordonantei înceteaza sa se mai aplice cetatenilor statelor membre U.E. si Spatiului Economic European si membrilor de familie ai acestora
  L. nr.482/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
modifică art.2 lit.d), art.8 alin.(2), art.12 alin.(1), art.20 lit.b) si c), art.22, art.23 alin.(1) si (2), art.31 alin.(1) lit.f), art.31 alin.(4) lit.a), art.43 alin.(2) lit.c), art.46 alin.(1), art.46 alin.(4) lit.c), art.49, art.50 alin.(2) lit.b), c) si g), art.50 alin.(3), art.51 alin.(4), art.55 alin.(2) lit.c) pct.(iV), art.58 alin.(1) lit.a)-c), art.63 alin.(1) lit.d), art.63 alin.(2), art.68 alin.(1) lit.a), art.69-74, art.75, art.79, art.80 alin.(1) lit.a), art.81 alin.(4) lit.b), art.82, art.86 alin.(2) lit.b), art.87 alin.(2) si (3), art.93 alin.(7) si (8), art.96, art.101 alin.(2) si (3), art.102 alin.(1) lit.a), art.102 alin.(2) si (3), art.124 pct.2, 3, 8, art.125 lit.a), art.129 alin.(1); introduce lit.b1) si b2) la art.2, alin.(2) la art.5, alin.(11) la art.14 ,alin.(11) - (13) la art.46, alin.(21) la art.50, alin.(41) la art.83 , art.861, art.881, art.921, alin.(71) la art.93, lit.f) la art.99 alin.(1), alin.(41) la art.102, art.1201 si art.1202, pct.61 la art.124 , art.130, art.1351; abrogă art.5 lit.e), art.31 alin.(1) lit.e), art.43 alin.(2) lit.d), art.46 alin.(2) lit.f), art.92 alin.(4), art.102 alin.(5)
  O.U.G. nr.113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifica art.8 alin. (2) lit. c), art.12 alin. (1), art.14 alin. (1), art.24 alin. (1) lit. i), art.46 alin. (1), art.48 alin. (1) lit. a), art.49 lit. d), art. 50 alin. (2) lit. c) si g), art. 58 alin. (1) lit. c), titlul art.63, art.63, art.68 alin. (1) lit. a), art.68 alin. (3) si (4), art.69 alin. (1), titlul art. 71, art.71, art.86 alin. (2) lit. a), art.93 alin. (1), art.125 lit.a), titlul art. 1351, art.1351; introduce alin. (3) si (4) la art. 5, alin. (11) la art. 13, alin. (11) la art.19, lit. b1) la art.48, alin. (41) la art. 51, lit. b1) la art. 68 alin. (1), alin. (41) si (42) la art. 70, lit. a1) si lit. e) la art. 86 alin. (2), alin. (31) la art.86, art. 881, alin. (11) la art.101, lit.c1) la art. 102 alin. (2), art.120 3, pct. 31 la art.124 , alin. (31) la art. 1301, art.1302; abroga art.13 alin. (1) lit. a), art.14 alin. (11), art.70 alin. (3), art.106 alin. (2) lit. c)
  L. nr.306/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 113/2005 și modifică art. 12 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. h), art. 91 alin. (3), art. 93 alin. (3), art. 99 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 26, lit. g) la art. 99 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.56/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. b1) și b2), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d) și i), art. 29 alin. (4), art. 30, art. 32 alin. (4), art. 35 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (i) și (iv), lit. c) și lit. d) pct. (iii) și (iv), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) partea introductivă și lit. a), alin. (5), (6) și (8), art. 38 alin. (1), art. 40, art. 43 alin. (1), (2) și (5), art. 45, art. 46, art. 48 alin. (1) lit. b1), art. 50 alin. (2) lit. a) și f), art. 51 alin. (1), (2) și (5), art. 52 alin. (2), art. 55, art. 56 alin. (1) lit. b), art. 58, art. 61 alin. (2), art. 62, art. 64, art. 65 alin. (1) și (4), art. 67 alin. (2) și (3), art. 68 alin. (1) lit. a), b1) și c), alin. (3), titlul secțiunii a 2-a a cap. IV, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 85, titlul secț. a 3-a a cap. V, art. 86, art. 87, art. 88, art. 881, art. 882, art. 89, art. 90, art. 91 alin. (4), art. 93 alin. (1), (2), (4), (5), (8) și (9), art. 96 alin. (2), art. 99, art. 101, art. 102 alin. (1) lit. a) pct. (iii), alin. (2) lit. a), alin. (3), (4) și (41), art. 103 alin. (1) lit. b), art. 104 alin. (1), art. 105, art. 106, art. 107, art. 108 alin. (2) și (3), art. 110 lit. a) pct. (iii) și lit. b), art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) lit. a), art. 115, art. 119 alin. (1) și (3), art. 1202 alin. (3), art. 124 pct. 9 și 10, art. 132 alin. (2); introduce lit. b3), b4), i) și j) la art. 2, lit. e1) și e2) la art. 6 alin. (1), alin. (2) la art. 18, alin. (11) la art. 23, lit. b1)-b3) la art. 27 alin. (2), alin. (21) și (22) la art. 29, art. 301, lit. g) la art. 31 alin. (1), alin. (11) la art. 31, alin. (3) la art. 35, alin. (21) și (22) la art. 43, alin. (5) la art. 44, lit. b2) și b3) la art. 48 alin. (1), lit. b2) și b3) la art. 68 alin. (1), alin. (5) la art. 68, art. 741, alin. (5) la art. 91, alin. (11) și (5)-(8) la art. 921, alin. (7) la art. 95, alin. (3) la art. 98, alin. (9) la art. 100, secțiunea 11 cu art. 1091-1094 la cap. VI după secțiunea 1, alin. (3) și (4) la art. 1201, alin. (4) la art. 1202, art. 1341, art. 1342; abrogă art. 5 alin. (1) lit. b), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 24 alin. (1) lit. g), art. 37 alin. (1) lit. b) pct. (vi) și lit. c) pct. (vi), art. 39, art. 49, art. 63, art. 84, art. 861, art. 102 alin. (2) lit. d), art. 103 alin. (2), art. 134 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. a), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 20 lit. d), art. 21, art. 22, art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (2) și (3), art. 31, art. 36, art. 44, art. 48 alin. (1) lit. B1) pct. iv), art. 50 alin. (2) lit. d), art. 51 alin. (2), art. 55 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. e) și alin. (5), art. 56, art. 59, art. 62 alin. (3) partea introductivă, art. 66 alin. (2), art. 68 alin. (1) lit. a) și lit. b1) pct. iv), art. 68 alin. (4), art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (3) lit. c) și alin. (5), art. 82 alin. (2) și (3), art. 89 alin. (2), art. 93 alin. (4) și (5), art. 100 alin. (8), art. 102 alin. (4), art. 124 pct. 9, art. 127 alin. (2), art. 131 alin. (4) partea introductivă; introduce lit. g1) și lit. k) la art. 2, lit. h1) la art. 24 alin. (1), alin. (511) la art. 46, art. 471, lit. g1) la art. 50 alin. (2), alin. (6) la art. 55, art. 671, art. 672, lit. a1) la art. 68 alin. (1), lit. a1) la art. 103 alin. (1), alin. (2) la art. 103, alin. (31) la art. 132; abrogă art. 2 lit. c), art. 26 alin. (4), art. 120, art. 131 alin. (1)-(3) și alin. (5), art. 1341 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.347/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 55/2007 și modifică art. 50 alin. (2) lit. f), art. 70 alin. (1) lit. d), art. 131 alin. (4) lit. a), art. 132 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 10, alin. (2) și (3) la art. 110
Republicare: M.Of. nr. 421/5 iun. 2008
Modificată: O.U.G. nr.12/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- introduce alin. (21) la art. 6, cap. II1 cu art. 161 - 165
  L. nr.157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. a), c), d), e), g) și i), art 6 alin. (1) lit b) și lit. g), art. 6 alin. (3) și (5), art. 7 alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (2), art. 8 alin. (3) și (4), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (2), art. 15 alin. (4), art. 16, art. 164 alin. (3) lit. d), art. 20 lit. d) pct. (vii), art. 21, art. 23 alin. (4) lit. d) și f), art. 24 alin. (1) lit. g), art. 30 alin. (5), (8) și (9), art. 32, art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (5), art. 34, art. 36 alin. (1) lit. g) pct. (iii), art. 38 alin. (1) partea introductivă a lit. a), art. 38 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 38 alin. (1) lit. b) pct. (i) și (ii), art. 38 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (ii), art. 40 alin. (1) lit. a) și b), art. 40 alin. (2) lit. f), art. 43, art. 44, art. 45 alin. (2) și (5), art. 46 alin. (1), art. 46 alin. (6), art. 46 alin. (7) lit. lit. d) și f), art. 46 alin. (8), art. 46 alin. (12), art. 46 alin. (17), art. 46 alin. (19), art. 47, art. 49 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (2) lit. a), d) și f), art. 50 alin. (4), art. 51 alin. (6), art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. e), art. 55 alin. (3) lit. b) și c), art. 55 alin. (3) lit. f), art. 55 alin. (4) și (5), art. 56, art. 58 alin. (1) lit. a), pct. (i), art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) lit. d), art. 62 alin. (4), art. 62 alin. (6), art. 63 alin. (2) lit. f), art. 64, art. 66, art. 69 alin. (1) lit. e) și alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 70 alin. (2) lit. d), art. 70 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. a), art. 77 alin. (3) lit. b) și c), art. 78 lit. b), art. 79 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (2), art. 82 alin. (3) lit. a) pct. (i) și (iii), art. 82 alin. (3) lit. b), art. 82 alin. (4) și (5), art. 84 alin. (3), art. 87 alin. (1) lit. b), art. 88 alin. (7), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (3), art. 92, art. 97, art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (1), art. 103, art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (4) și (5), art. 104 alin. (6) și (9), art. 105 alin. (2), (4) și (6), art. 106 alin. (5) lit. b), art. 107 alin. (1) lit. c), art. 107 alin. (2), art. 110 alin. (1), titlul art. 130, art. 130 alin. (1) partea introductivă, art. 131 alin. (1) lit. e), art. 134 pct. 11 și 13, art. 135 lit. d), art. 143 lit. b), art. 144 alin. (1); introduce lit. e1), f1), g1), i1), k1) și p) - z) la art. 2, lit. b1) la art. 8 alin. (2), pct. (iv1) la art. 20 lit. d), lit. d1 la art. 24 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 30, lit. e) la art. 33 alin. (2), alin. (41) la art. 33, lit. l) la art. 40 alin. (2), art. 441, lit. g) și h) la art. 46 alin. (7), lit. d) la art. 46 alin. (9), lit. e) și f) la art. 46 alin. (16), alin. (171) la art. 46, alin. (7) și (8) la art. 51, alin. (11) la art. 58, alin. (31) și (32) la art. 62, alin. (51) la art. 62, lit. e) și f) la art. 70 alin. (3), alin. (6) la art. 70, alin. (5) la art. 71, lit. a1) la art. 77 alin. (3), lit. d) și e) la art. 77 alin. (3), alin. (4) la art. 77, alin. (3) - (5) la art. 81, alin. (21) și (22) la art. 82, alin. (31) la art. 82, lit. e) și f) la art. 87, alin. (1) alin. (3) la art. 87, alin. (11) la art. 88, alin. (6) la art. 91, art. 921, alin. (10) la art. 96, art. 971, alin. (5) la art. 98, alin. (8) la art. 99, alin. (3) la art. 101, alin. (11) la art. 104, alin. (51) și (52) la art. 104, alin. (21) și (22) la art. 106, alin. (31) la art. 106, alin. (6) la art. 106, lit. b1) la art. 107 alin. (1), alin. (21) la art. 110, secțiunea 21 cu art. 1171, art. 1281, alin. (5) la art. 130, art. 1441; abrogă art. 6 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 36 alin. (1) lit. f) pct. (iii), art. 46 alin. (4) și (5), art. 49 alin. (1) lit. a) și b), art. 55 alin. (3) lit. e), art. 69 alin. (1) lit. a) și b), art. 82 alin. (3) lit. c), art. 94 alin. (3) și (5), art. 104 alin. (3), secțiunea a 2-a a cap. VI cu art. 114 - 117, cap. VII cu art. 126 - 127; sintagma „permis de ședere permanentă” se înlocuiește cu sintagma „permis de ședere pe termen lung”, sintagma „drept de ședere permanentă” se înlocuiește cu sintagma „drept de ședere pe termen lung” și sintagma „titlu de călătorie” se înlocuiește cu sintagma „titlu de călătorie pentru străini”; - de la data aplicării în totalitate de către România a acquis-ului Schengen, modifică art. 2 lit. h), art. 20 partea introductivă, art. 23, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33 alin. (2) partea introductivă, art. 33 alin. (3) partea introductivă, art. 33 alin. (41), art. 33 alin. (5), titlul secțiunii a 4-a a cap. III, art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. e); introduce lit. g2) la art. 2, alin. (3) - (5) la art. 11, art. 281, alin. (21) la art. 33, alin. (42) la art. 33, alin. (51) la art. 33, art. 331, alin. (3) la art. 40, alin. (21) la art. 50, alin. (11) la art. 71, alin. (21) la art. 105; abrogă art. 20 lit. b), art. 22, art. 32, art. 33 alin. (6), art. 35, art. 40 alin. (2) lit. c)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 140; introduce art. 1431; abrogă art. 106 alin. (3), art. 138, art. 139, art. 141, art. 142
dispune republicarea
  L. nr.158/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 99 alin. (4), art. 144 alin. (5); introduce alin. (9)-(13) la art. 99; abrogă art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (6)
  O.U.G. nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- introduce art. 1282
  L. nr.376/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
- modifică titlul art. 70 și alin. (1) și (2), art. 71 alin. (1) partea introductivă a lit. a) și pct. (v) și (vi), art. 134 pct. 10; introduce lit. i2) la art. 2, lit. g) la art. 70 alin. (3), pct. (vii) la art. 71 alin. (1) lit. a), alin. (2) la art. 75, alin. (21) și (22) la art. 87, alin. (22) - (26) la art. 110, alin. (31) la art. 110, art. 1291, alin. (2) la art. 143
  O.G. nr.25/2014 Ordonanță privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. e), f), k), s), u), v) și y), art. 6 alin. (1) lit. e) și g), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (4), art. 9, art. 10 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. c), art. 165 alin. (1), (2), (7) și (8), art. 23 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (1) lit. a), b), d) și d1), art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (2) lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 30 alin. (3) lit. b), art. 30 alin. (10), art. 33 alin. (4) și (41), art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (3) și (4), art. 40 alin. (2) lit. f) și i), art. 41, art. 42, art. 44, art. 441, art. 46 alin. (16) lit. c), art. 47 lit. a), art. 50 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 54, art. 56, art. 58 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) și (3), art. 62 alin. (3) lit. c), art. 65, art. 66 alin. (1), art. 69 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (3), art. 70 alin. (3) lit. c), art. 70 alin. (5), art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 71 alin. (1) lit. b) și f), art. 77 alin. (1) lit. d), art. 78 lit. a), cap. V cu art. 81 - 1066, art. 107, art. 1171 alin. (1), art. 121, art. 122 alin. (1) lit. b), art. 128 alin. (1), art. 130, art. 131 alin. (1) lit. e), art. 134 pct. 3, art. 135 lit. c), art. 144 alin. (1) - (5), art. 145, art. 147; introduce lit. u1), v1) și v2) la art. 2, alin. (3) la art. 12, alin. (5) la art. 13, alin. (11) la art. 27, alin. (3) la art. 27, lit. h) și i) la art. 27 alin. (2), art. 291, alin. (21) și alin. (4) la art. 36, lit. m) la art. 40 alin. (2), alin. (5) la art. 50, art. 561, alin. (21) la art. 58, pct. (v) la art. 77 alin. (3) lit. a1), lit. a2) la art. 77 alin. (3), alin. (5) la art. 77, art. 801, art. 1291, lit. e) și f) la art. 143 alin. (1), mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 152; abrogă art. 5 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (2), art. 61,art. 69 alin. (2), art. 75,art. 134 pct. 16, art. 150; - De la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen modifică art. 6 alin. (3), art. 11, art. 27, art. 29, art. 30, art. 33 alin. (41); introduce alin. (21) la art. 1063; abrogă art. 291
  L. nr.331/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 101 alin. (8), art. 144 alin. (5) , (6) și (8); introduce alin. (31) la art. 9
  O.G. nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 2 lit. t), art. 31, art. 46 partea introductivă a alin. (1) și alin. (6), art. 50 alin. (2) lit. d) și g), art. 56 alin.(7) și (9) - (11), art. 57 alin. (2), art. 62 alin. (3) partea introductivă a lit. c), art. 64 alin. (4) și (5), art. 71 alin. (2) și (4), art. 77 alin. (3) lit. d) și e), art.801 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (1) lit. d), art. 96 alin. (1) lit. a) și b), art. 101 alin.(10), art. 1064 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 1064 alin. (3), art. 1064 alin. (4) lit. b) și c), art. 107 alin. (3), art. 111, art. 128 alin. (3), art. 1281, art. 131 partea introductivă a alin. (1), art. 144 alin. (1); introduce lit. k2) și k3) la art. 2, alin. (21) la art. 44, alin. (7) - (9) la art. 44, alin. (11) la art. 52, alin. (71) la art.56, alin. (91) la art. 56, art. 562 și 563, alin. (3) la art. 72, , lit. f) la art. 77 alin. (3), alin. (6) la art. 77, alin. (6) la art. 801, lit. d1) și d2) la art. 107 alin. (1), alin. (21) - (23) la art. 107, alin. (3) la art. 108, alin. (3) la art. 109, alin. (3) - (6) la art. 131, alin. (3) -(6) la art. 143, alin. (51) la art. 144, alin. (9) la art. 144, pct. 12 și 13 la mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; abrogă art. 131 alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 71 alin. (1) lit. f); introduce lit. g) la art. 71 alin. (1) și alin. (5) la art. 74
  L. nr.210/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
  L. nr.247 /2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. o), art. 2 lit. t), art. 6 alin. (1) lit. h), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 15 alin. (1) lit. a) si b), art. 38 alin. (4), art. 45, art. 46 alin. (9) lit. c), art. 48, art. 49 alin. (1) lit. e) pct. (i) si (ii), art. 50 alin. (2) lit. a), art. 56 alin. (1) si (2), art. 56 alin. (5), art. 561 alin. (1) lit. c), art. 561 alin. (2) lit. c), art. 561 alin. (4) lit. d), art. 562 alin. (1) lit. b), art. 562,/sup> alin. (5) lit. b), art. 563 alin. (4) lit. b), art. 563 alin. (7) lit. b), art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 58 alin. (1) lit. b), art. 58 alin. (3), art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (iv), art. 62 alin. (1) lit. b) pct. (iii), art. 67, art. 69 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (5), art. 70 alin. (5), art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (iv), art. 71 alin. (2) si (3), art. 77 alin. (2), art. 801 alin. (3) partea introductivă, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 81 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 118 alin. (1) lit. b), art. 1281 alin. (2), art. 129 alin. (3) lit. c), art. 131 alin. (1) partea introductivă ; introduce lit. n1) – n3) la art. 2, lit. o1) – o4) la art. 2, alin. (3) si (4) la art. 11, alin. (6) la art. 13, alin. (7) la art. 33, pct. (v) la art. 49 alin. (1) lit. e), alin. (3) la art. 49, lit. a1) la art. 50 alin. (2), alin. (41) la art. 51, alin. (61) la art. 56, alin. (111) si (112) la art. 56, alin. (4) si (5) la art. 58, art. 581, lit. c) la art. 62 alin. (4), art. 671, alin. (6) la art. 69, lit. f) la art. 70 alin. (2), lit. g) la art. 77 alin. (3), alin. (51) la art. 1064, alin. (61) la art. 1064, alin. (24) la art. 107, alin. (4) si (5) la art. 107, alin. (3) la art. 111, art. 1311, pct. 51 la art. 134, pct. 151 la art. 134, lit. b1) la art. 135, lit. c1) la art. 135, alin. (41) la art. 144, pct. 14 la mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; abrogă art. 56 alin. (3), art. 562 alin. (3), art. 563 alin. (5), pct. 6 si 7 din mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; - modifică art. 31 și 33, de la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens
  L. nr.200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- introduce lit. e) la art. 44 alin. (3)
  O.U.G. nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor In România "
- modifică art. 2 lit. n1) ), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (5), art. 58 alin. (1) lit a) partea introductivă, art. 58 alin. (2); introduce lit. b1) la art. 45 alin. (2), alin. (51) la art. 45, lit. c) - e) la art. 58 alin. (1); în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice” si „Ministerul Educației Naționale” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Educației”
  L. nr.210/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- aprobă O.U.G. nr. 14/2021
  L. nr.22/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 49 alin. (2) partea introductivă si art. 69 alin. (3); introduce lit. n4) la art. 2, lit. f1) la art. 49 alin. (1), alin. (21)) la art. 49, lit. i) la art. 69 alin. (1), alin. (7) la art. 69 si alin. (25) la art. 107
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 44 alin. (4)
  L. nr.76/2023 privind organizarea si functionarea Sistemului informatic national de semnalări si participarea României la Sistemul de informatii Schengen, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. x), art. 1064 alin. (12) si art. 1066 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 4, art. 831 , alin. (3) la art. 99, alin. (21) la art. 1063 si alin. (111)-(114) la art. 1064; abrogă art. 88 alin. (5) si art. 1066 alin. (2); în tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagmele „interzicerea intrării în România”, „interzicerea intrării pe teritoriul României”, „interdictia de intrare în tară” si „interdictia de intrare în România” se înlocuiesc cu sintagma „interdictia de intrare”
  O.U.G. nr.35/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative privind domeniul străinilor si azilului în România
- modifică art. 81 alin. (2) lit. g) si art. 1064 alin. (1) lit. a) pct. (iii); introduce lit. h) la art. 81 alin. (2) si lit. c) la art. 88 alin. (2); abrogă art. 81 alin. (2) lit. e) si art. 83 alin. (3) lit. d)
  L. nr.260/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
- aprobă O.U.G. nr. 59/2022
  O.U.G. nr.112/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. n1), art. 45 alin. (2) lit. b) pct. (vi), art. 45 alin. (2) lit. b1) si art. 58 alin. (1) lit. a) partea introductivă si lit. d); introduce lit. j) la art. 27 alin. (2), alin. (4) la art. 27, lit. d) la art. 29 alin. (4) si pct. (vii) la art. 45 alin. (2) lit. b); abrogă art. 36 alin. (4)
  L. nr.28/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 6 alin. (1) lit. h), art. 13 alin. (4) si (6), art. 441 alin. (5), art. 46 alin. (1) partea introductivă, art. 46 alin. (7) lit. c), art. 46 alin. (9) lit. c) si d), art. 50 alin. (2) lit. a) si b), art. 51 alin. (3) si (8), art. 56 alin. (1), (6) si (7), art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (iv), art. 62 alin. (1) lit. b) pct. (iii), art. 62 alin. (31), art. 67 alin. (1), art. 71 alin. (1) lit. b), art. 71 alin. (5) partea introductivă, art. 77 alin. (4), art. 89 alin. (4), art. 112 alin. (1), art. 124 alin. (1), art. 1281 alin. (3), art. 135 lit. a) - la data de 4 aprilie 2024; introduce alin. (61) la art. 46, alin. (111) - (114) la art. 46, alin. (11) la art. 51, alin. (42) la art. 51, alin. (92) la art. 56, lit. d) la art. 56 alin. (10), art. 564, pct. (iv) - (vi) la art. 62 alin. (1) lit. b), lit. h) la art. 71 alin. (5), alin. (31) la art. 77, alin. (41) la art. 77, alin. (51) la art. 77, lit. d) la art. 88 alin. (2), alin. (26) - (211) la art. 107, alin. (11) la art. 1281, lit. c1) la art. 143 alin. (1) si pct. 15 la mentiunea de transpunere; abrogă art. 50 alin. (2) lit. a1), art. 56 alin. (12), art. 137 alin. (2) si pct. 9 de la mentiunea de transpunere
  O.U.G. nr.25/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor si al frontierei
- modifică art. 11, art. 27 alin. (3), art. 291, art. 30 alin. (10); introduce alin. (7) la art. 27, art. 331 - modifică art. 2 lit. f) si u), art. 13 alin. (4) si (6), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (4) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. c) si d), art. 85 alin. (2), art. 88 alin. (2) lit. d), art. 1064 alin. (1) lit. a) pct. (i) si (iii), art. 134 pct. 1 (la data de 22 aprilie 2024), art. 1441 alin. (1); introduce alin. (41) si (42) la art. 9, alin. (4) art. 12, art. 301, alin. (11) la art. 56; abrogă art. 1282
  L. nr.166/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind domeniul străinilor si azilului în România
- aprobă O.U.G. nr. 35/2023
Derogari:
  H.G. nr.590/2003 privind exceptarea cetățenilor Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei de la îndeplinirea unor condiții de prelungire a dreptului de ședere prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
derogare de la art. 55


Duminică, 16 iunie 2024, 22:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.