ORDIN nr.1.784 din 23 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.784 din 23 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:4 art + anexa (cu anexa)
Index:Buget
contabilitate
Publicare: M.Of. nr. 21/16 ian. 2003 text
Rectificare: M.Of. nr. 80/7 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.459/1995 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr.335/1995, precum și a altor operatiuni
  O. nr.1.670/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar și a altor operatiuni
  O. nr.314/1999 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operațiuni
  O. nr.686/1999 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leasing
  O. nr.2.332/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, au obligația să întocmească situații financiare anuale
Trimitere la: L. nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.155/1997 privind efectuarea și reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
  O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
  H.G. nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale (abrogat prin H.G. nr.1.553/2003)
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.1.988/2001 al ministrului finanțelor publice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligația persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situațiilor financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 80/7 feb. 2003
Abrogat: O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității


Duminică, 05 februarie 2023, 02:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.