ORDIN nr.384/10 din 2002/2003
al ministrului administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.384 din 16 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Administrației Publice
Numar/data: Ordin nr.10 din 9 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Contine:7 art+anexa
Index:formulare, impozite, taxe locale
Publicare: M.Of. nr. 23/17 ian. 2003 text
Temei legal:
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor (abrogat prin H.G. nr.403/2000)
  H.G. nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale (abrogat prin H.G. nr.1.553/2003)
  O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.993/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanțelor bugetare locale (abrogat prin O. nr.2.052 bis/2006)
  O. nr.2.052 bis/2006 al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale


Marți, 07 februarie 2023, 06:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.