ORDONANȚĂ nr.2 din 9 ianuarie 2003
privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.2 din 9 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.242/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 10/2003
Contine:3 art
Index:terenuri forestiere, concesionare
Publicare: M.Of. nr. 28/20 ian. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Derogare de la: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.242/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
modifică titlul si art. 1; Titlu nou: Ordonanta privind abilitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vândute


Duminică, 26 mai 2024, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.