ORDIN nr.1.785 din 23 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.785 din 23 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Contine:3art+anexa
Index:creante bugetare; buget de stat
Publicare: M.Of. nr. 43/27 ian. 2003 text
Temei legal:
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.972/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr.11/1996
totodata, abrogă:
O. nr.2.148/1996 cu privire la completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.972/1996 și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr.11/1996
  O. nr.1.461/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, referitoare la executarea silita asupra bunurilor mobile
  O. nr.1.741/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a bunurilor imobile din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare
  O. nr.2.452/1996 privind cheltuielile de executare silita a creantelor bugetare
  O. nr.83/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 83 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996
  O. nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare și majorarile de intarziere
totodata, abrogă:
O. nr.1.616/1999 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere
O. nr.315/2001 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere
  O. nr.2.051/1997 ORDIN 2.051 al ministrului de stat, ministrul finanțelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea și scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare
  O. nr.2.052/1997 pentru modificarea și completarea ordinelor ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.620/1997, nr.972/1996, nr.1.461/1996, și nr.1.741/1996
  O. nr.2.494/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită și la prescripția dreptului de a cere executarea silită
  O. nr.398/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la măsuri asiguratorii și la contestația la executare silită
  O. nr.1.376/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite
  O. nr.2.103/2001 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
totodata, abrogă:
O. nr.81/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
  O. nr.656/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite (abrogat prin O. nr.486/2007)


Joi, 02 februarie 2023, 14:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.