HOTĂRÂRE nr.1.602 din 18 decembrie 2002
pentru aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.602 din 18 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Cu functie: de baza, de abrogare
Contine:2 art+anexa
Publicare: M.Of. nr. 49/29 ian. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 879/10 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
  O.U.G. nr.61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.888/1996 pentru aprobarea statutului Casei de Economii și Consemnatiuni
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.553/2003 privind modificarea și completarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002
modifică art.9 alin. 2 lit. a), c), e), si f), art.10 alin. 1, art.12 alin. 1, art.13 alin. 3, art. 14 lit. a), lit. d), lit. e), art. 15 alin. 3, art. 18, art. 19, art. 24 alin. 1; introduce lit. e1) la art. 14, art. 241, art. 242; abrogă art. 25 - 30.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 879/10 dec. 2003
Încetare aplicabilitate: O. nr.979/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. (abrogat prin O. nr.425/2008)


Miercuri, 01 februarie 2023, 08:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.