ORDIN nr.102 din 2 decembrie 2002
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.102 din 2 decembrie 2002
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
Contine:3 art+regulament (97 art+anexe 1-4)
Index:Soc de servicii de investitii financiare
Investitii
Publicare: M.Of. nr. 53/30 ian. 2003 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2/2001 privind aprobarea Regulamentului nr.1/2001 pentru completarea și modificarea Regulamentului nr.3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare
  O. nr.4/2001 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001
Modifică: O. nr.3/1998 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare (abrogat)
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  O.U.G. nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.