ORDONANȚĂ nr.37 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.664/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor
art. IV
  O. nr.418/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii (abrogat prin O. nr.772/2007)
art. IV
  O. nr.808/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și filialelor acestora și de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică
art.IV
  O. nr.188/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind criteriile specifice de acordare a avizului pentru asociații și fundații din domeniul de activitate al ministerului
art. IV


Duminică, 19 mai 2024, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.