ORDONANȚĂ nr.37 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.571/2003 al ministrului educației și cercetării privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O. nr.115/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind organizarea compartimentului pentru relația cu asociațiile și fundațiile și aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor (abrogat prin O. nr.653/2019)
  O. nr.298/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor (abrogat prin O. nr.320/2005)
  O. nr.808/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și filialelor acestora și de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică
  O. nr.259/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în care se stabilesc atribuțiile, modul de organizare și funcționare, precum și alte reglementări specifice
  O. nr.5.336/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării
  O. nr.293/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.660/2005)


Duminică, 19 mai 2024, 11:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.