ORDONANȚĂ nr.38 din 30 ianuarie 2003
privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.38 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.353/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 231/2003
Încadrare: act normativ
În vigoare: de la 1 ian. 2004
Contine:60 art+5 anexe
Norma în alb:art nr. 54
Index:Politist ; Pilitia Româna ; Salarizare ; Sporuri ; Indemnizatii ; Premiii ; Prime ; Transfer în interesul serviciului ; Ajutor ; Munca ; Concediu ; Elevi ; Studenti ; Presonal militar ; Presonal navigant de marina ; Deces
Publicare: M.Of. nr. 65/2 feb. 2003 text
Rectificare: M.Of. nr. 114/24 feb. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 114/24 feb. 2003 text
Aprobată cu modificări: L. nr.353/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
modifică art. 3 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 35 alin. (3), art. 37 alin. (4) si (5), art. 51, anexa nr. 4
Modificată: O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza valorile de referinta sectoriale pentru stabilirea salariilor politistilor pentru functia îndeplinita si pentru gradul profesional
  O.G. nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
modifică art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 31, art.38, art. 39 alin. (3), anexa nr. 1, anexa nr. 4; introduce art. 361; abrogă art. 46 alin. (2); referirile la gradele profesionale de "chestor-sef" si "chestor-sef adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-sef".
dispune republicarea
  O.U.G. nr.118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor
introduce alin. (2) si (3) la art. 31; suspenda aplicarea dispozitiilor art.6 pentru anul 2005; reduce, pentru anul 2005, cu 5 puncte procentuale limita de constituire a fondului de premiere prevazut la art. 24 alin. (1)
  L. nr.28/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor
aprobă cu completari O.U.G.nr. 118/2004 si modifică anexa nr. 4
  O.U.G. nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifica anexa nr.1
  O.U.G. nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
- introduce alin. (11) la art.21
  O.G. nr.19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
- majorează valoarea de referință sectorială pentru determinarea soldelor de funcție și de grad
  O.G. nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- modifică art. 29 alin. (2), art.30, art. 35 alin. (1) și (2), art. 37 alin. (4) și (5), art. 42 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 3 și anexa nr. 4
  O.G. nr.8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- majorează, începând cu 1 aprilie 2008 și respectiv 1 octombrie 2008, valoarea de referință sectorială în raport cu care se calculează salariile funcționarilor publici cu statut special
  O.U.G. nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifică anexa nr. 1 la data de 1 ian. 2009
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 24 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 1, art. 25, art. 29 alin. (2) și (3), art. 37, art. 38, art. 52, art. 55-58, anexa nr. 1 pct. 1 din notă, anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 2 și3
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 37 alin. (2)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 25


Marți, 28 mai 2024, 23:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.