ORDONANȚĂ nr.39 din 30 ianuarie 2003
privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.39 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.358/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 233/2003
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Norma în alb:art nr. 170 alin.3, 174 alin.3, 211 alin.1,3, 212
Index:Prescriptie extinctiva, Bugete locale, Cai de atac, Creante bugetare, Dobânzi; Executare silita; Penalitati de întârziere; Administratia publica locala; Plati; Compensare; Sechestru asiguratoriu; Declaratie de impunere; Impozite; Taxe locale; Confiscare; Control fiscal; Taxa de timbru; Contraventii
Publicare: M.Of. nr. 66/2 feb. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri
totodata, abrogă:
L. nr.392/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri
Modifică: O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
  O. nr.2.690/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale(
  H.G. nr.886/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.168/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.2.690/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
  O.U.G. nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri (abrogata prin O.G. nr.39/2003)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art. 7 alin. (2) lit. b), art.7 alin. (3) partea introductiva si lit. a), art. 10 alin. (4), art. 12, art.16 alin. (2), art.22 alin. (1) lit. b), art.23 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 38, art. 39, art.40 alin. (2), art.41 alin. (3) lit. c), art.55 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (2) si (3), art.59, art.65 alin. (1), art. 68 alin. (2), art.93 alin. (2) si (3), art. 94 alin. (2) partea introductiva si lit. e), art. 94 alin. (4), art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (1), art. 97 alin. (2) si (3), art. 101 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 126, art. 133 alin. (1), art. 140 lit. b), art. 151 alin. (1), art. 153, art. 162 alin. (3), art. 183 alin. (23), art. 191 alin. (2), art. 193, art. 198 alin. (1), denumirea titlului XII, art. 203 alin.(2), art. 212 alin. (2), art. 218; introduce alin. (4) la art. 7, alin. (11) si alin. (3) la art. 19, alin. (2) la art. 63, alin. (21) la art. 93, alin. (5) la art. 116, alin. (4) la art. 131, alin. (2) la art. 136, art. 1991; abrogă art.7 alin. (1) lit. f)
Modificată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art.162
Abrogată: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Miercuri, 06 decembrie 2023, 09:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.