ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2003
privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.36 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.232/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 33/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: art.IV la 60 zile de la publicare în M.Of., art.V la 1 martie 2003
Contine:14 art.+ anexa
Norma în alb:art nr. XIII (HG)
Index:Fisc; Energie electrica;Energie termica, Buget de stat; Creante externe ale României
Publicare: M.Of. nr. 68/2 feb. 2003 text
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la art. 10 alin. (1) lit. n), pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
  O.G. nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei (abrogata prin L. nr.241/2007)
înceteaza aplicabilitatea scutirilor de la plata taxelor vamale pentru unele pozitii tarifare, corespunzator modificărilor prevazute pentru O.U.G. nr. 102/1999, L. nr. 42/1990, H.G. nr. 1.114/2001, pâna la 31 decembrie 2003 inclusiv
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la art. 19 alin. (1) lit. d), pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
  H.G. nr.1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (abrogat prin H.G. nr.707/2006)
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la pct.9 din anexa nr. 6,cu exceptia prevederilor paragrafului 2, pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
Modifică: O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art.13; introduce alin. (41) si (42) la art.2, alin. (11) la art.4, art.101, art.131, art.132, alin. (2) la art. 17, art.191; abrogă art.5
dispune republicarea
  O.G. nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
la 60 de zile de la publicare modifică art.1 alin. (5) si alin. (6), art.3, art.8, art.15, art.19; introduce alin. (7) la art.9, art.221
dispune republicarea
  O.U.G. nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
modifică art.15 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.62 alin. (1); abrogă art.72 alin. (1) lit.a) si b) si art.721
dispune republicarea
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică anexele nr. 2 si 5
dispune republicarea
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică, la 1 mart. 2003, art.7 alin. (1) lit. c), art.9 alin. (2) lit. a), art.9 alin. (6), art.11 alin. (1)lit.g), art.17 alin. (2), art.22 alin. (2) lit. c), art.22 alin.(5) lit.d) si e), art.24 alin. (1) lit. d) si e) art.27, art.29 lit.D.c) pct.4, art.29 lit.D.d) - D.f), art. 29 lit.Dh), anexa; introduce lit. o) la art.9 alin. (2), lit. h) la art.10, lit. s) la art.11; abrogă art.22 alin. (2) lit b)
dispune republicarea
  H.G. nr.648/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.733/2003)
suplimenteaza nr. de posturi prevazut la art.7 alin 3 si anexa nr.1
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică , incepand cu anul fiscal 2003 ,art.1 alin. (5), art.9 alin. (3) lit. a), art.10 alin. (5) si (7), art.13 alin. (2), art.33 alin. (2); introduce alin. (7) la art.2, alin. (3) la art.16
dispune republicarea
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.39, art.52 alin. (1) lit. s)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
modifică art.1, art.2 alin. (5), art.3 alin. (2) lit. a)
Trimitere la: L. nr.7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante
  L. nr.67/1992 privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditării construcțiilor de locuințe
  L. nr.79/1992 cu privire la constituirea și utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
  H.G. nr.555/1992 privind derularea operatiunilor financiare de import-export in cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare in conturile de cliring, barter și cooperare economica
  L. nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  O.G. nr.42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanțării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994
  O.G. nr.59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter și cooperare economica internationala in baza acordurilor comerciale și de plati guvernamentale
  O.G. nr.33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
  O.G. nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut -- Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
  H.G. nr.745/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finantarea productiei de tractoare fabricate de Societatea Comerciala "Tractorul - U.T.B." -- S.A. Brasov
  H.G. nr.794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartida
  H.G. nr.880/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 37 miliarde lei pentru finantarea liniei tehnologice pentru elaborarea și turnarea semifabricatelor din otel pentru productia de profiluri și tevi la Societatea Comerciala "C.S. Resita" -- S.A.
  H.G. nr.898/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 50.475 milioane lei pentru finantarea investitiei "Turnatorie de tuburi de presiune din fonta ductila la Societatea Comerciala źSidermetŻ -- S.A. Calan, judetul Hunedoara"
  H.G. nr.899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finantarea investitiei "Turnatorie de tuburi la Societatea Comerciala źSiderurgicaŻ -- S.A. Hunedoara"
  H.G. nr.935/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finantarea productiei de tractoare fabricate de Societatea Comerciala "Hart" -- S.A. Miercurea-Ciuc
  O.G. nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O.U.G. nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne (abrogata prin O.U.G. nr.111/2003)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art. II, art.V, art.VI, art.VII, art. IX, art.X, art. IV; introduce art.IX1, art.IX2, art.XI1; abrogă art. XII.
Modificată: O.U.G. nr.91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
- abrogă art. XI alin. (1) lit. a) și alin. (4) lit. g)


Miercuri, 29 mai 2024, 17:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.