ORDIN nr.208 din 24 decembrie 2002
al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.208 din 24 decembrie 2002
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Contine:6 art+anexa
Index:Concesiune
Publicare: M.Of. nr. 73/5 feb. 2003
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
  H.G. nr.1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995 și modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei și gaze in Romania
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.158/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
  O. nr.159/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare


Duminică, 23 iunie 2024, 02:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.