ORDIN nr.1.202 din 24 decembrie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon, în anul 2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.202 din 24 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Contine:8 art+anexa
Index:Ozon
Publicare: M.Of. nr. 99/18 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
  O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O.G. nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992


Joi, 23 martie 2023, 01:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.