ORDONANȚĂ nr.11 din 30 ianuarie 2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.11 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.320/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 172/2003
Contine:34 art
Norma în alb:art nr.33, 34
Index:Nuclear domeniu, Contraventii, Combustibil nuclear, Deseuri radioactive, ANDR
Publicare: M.Of. nr. 61/1 feb. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 289/2 mai. 2007
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.105/1999 pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.320/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 15 lit. a)-d), f)-i) si k), art. 17 lit. c), art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25, art. 28, art. 30, art. 33; introduce lit. b1) la art. 15; abrogă art. 29 lit. d) Titlu nou: Ordonanta privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

dispune republicarea
  L. nr.26/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
- modifică art.2, art.4 lit.a), art.5 lit.o), p) pct.2, r), ș) și t), art.6, art.7, art.9 alin.(3), art.10 alin.(4), art.15 lit.a), b) și u), art.16 alin.(2), art.18 alin.(1) partea introductivă lit. B lit.b) și c), lit.C, art.20 alin.(1) și (2), art.21, art.23 partea introductivă, art.24, art.29, art.30, art.32, art.33, art.34; introduce alin.(5) la art.9, alin.(2) la art.26, art.311- 314; abrogă art.20 alin.(4), art.22
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 289/2 mai. 2007
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- în cuprinsul ordonanței sintagma „Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive”
  L. nr.378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- modifică titlul, art. 1, art. 3 alin. (1) și (3), art. 4, art. 5, art. 6 lit. f), i) și o), art. 7, art. 8, art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14 lit. a), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (2), art. 32; introduce lit. b1) și o1) la art. 6, art. 81, lit. b1), d1) și z1) la art. 14; abrogă art. 2, art. 9
dispune republicarea
  L. nr.54/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat
- modifică art. 7 si art. 25; introduce art. 161


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.