HOTĂRÂRE nr.95 din 23 ianuarie 2003
privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.95 din 23 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Contine:24 art+1-7 anexe
Norma în alb:art nr. 22
Index:Contraventii; Poluare; Accidente; mediu înconjurator; substante periculoase; munca; securitate sociala; protectia civila
Publicare: M.Of. nr. 120/25 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.