LEGE nr.15 din 7 august 1990
privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.15 din 7 august 1990
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 98/8 aug. 1990 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materiala
  L. nr.5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unitatilor socialiste de stat, precum și la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti și autogestiunii economico-financiare
  L. nr.3/1988 privind incheierea și executarea contractelor economice
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.58/1991 Legea privatizarii societatilor comerciale (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
abrogă art. 23 alin. (2) - (8)
  L. nr.80/1991 privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie (scoasa din evidenta)
modifică art. 46 alin. (1); abrogă art. 45
  O.G. nr.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome
abrogă art. 6, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 și art. 15
  O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
abrogă art. 8 alin. (1)
  L. nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
prevederile L. nr. 15/1990 se aplică numai în măsura în care nu sunt incompatibile cu această lege
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
abrogă art. 36 - 38
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă L. nr. 55/1995
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
abrogă art. 25 - 29
  O.U.G. nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
abrogă art. 12-14
  L. nr.276/2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- modifică art. 12
  O.U.G. nr.58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- modifică art.13
  O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- abrogă art. 7, art. 12 - 14
  L. nr.245/2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- modifică art. 13 alin. (3) lit. a)
  O.U.G. nr.56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- introduce art. 31
  L. nr.195/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- modifică art. 31 alin. (1)


Vineri, 01 martie 2024, 04:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.