ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 27 februarie 2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.8 din 27 februarie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.569/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 240/2003
Cu functie: de modificare
Contine:16 art
Norma în alb:art nr. 6, 14 alin 7
Index:Concedieri colective, societati comerciale, salariati, privatizare
Publicare: M.Of. nr. 144/5 mar. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 148/7 mar. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art.18 alin.(1) lit.c, art.18 alin.(6), art.18 alin.(62); abrogă art.19
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.53/2003 Codul muncii
Derogare de la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 148/7 mar. 2003
Modificată: O.U.G. nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art. 1, art. 2, art.3, art.4 alin. (3), art.6; introduce alin. (4), (5) si (6) la art. 4; abrogă art. 8
  O.U.G. nr.46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art. 10 alin. (4)
  O.U.G. nr.65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art. 10 alin. (4)
  O.G. nr.44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
introduce alin. (11) la art. 2
  O.G. nr.63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
introduce la art. 10 alin. (5), (6), (7) si (8)
  O.U.G. nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art. 2 alin. (1), art.2 alin. (4)
  O.U.G. nr.124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art.2 alin.(1), art.2 alin.(3), art.4 alin.(6); introduce alin.(8) la art.2
dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (3), art. 6, art. 10 alin. (4); introduce: alin. (4) - (6) la art. 4, alin (11) la art. 7, alin. (5) - (8) la art. 10, alin. (10) la art. 14; abrogă: art. 8, art. 12 pct. 1 - 3, art. 16
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
introduce alin.(51) la art.4
  O.U.G. nr.34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică titlul, art.2 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (2) la art. 1; alin. (2) la art. 6.
  O.U.G. nr.45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
modifică art.2 alin. (2)
  O.U.G. nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
introduce art.101
  L. nr.318/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
aprobă O.U.G. nr. 34/2004
  O.G. nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
modifică art.2 alin.(1) partea introductiva
  L. nr.385/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
aprobă O.U.G. nr. 45/2004
  O.U.G. nr.74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (abrogata prin L. nr.507/2004)
modifică titlul, art.1 alin. (2), art.6 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 1
  L. nr.437/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
aprobă O.G. nr. 80/2004
  L. nr.484/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
aprobă O.U.G. nr. 49/2004 si introduce alin. (4), (5), (6) si (7) la art. 101
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică titlul , art.1 alin. (2), art.6 alin. (2); introduce alin. (3) la art.1
  O.U.G. nr.119/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
modifică art. 2 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (4) la art. 1
dispune republicarea
  L. nr.12/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
respinge O.U.G.nr. 74/2004
  L. nr.31/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
aprobă O.U.G.nr. 119/2004
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 13 si art. 14
  O.U.G. nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifica art. 2 alin. (1) partea introductiva, lit. a) si lit. b), art. 2 alin. (4), art. 4 alin. (51) si alin. (6), art. 7 alin. (1)
  L. nr.16/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- aprobă O.U.G. nr. 69/2005
  O.U.G. nr.35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- introduce alin. (12) la art. 7 și art. 16
  O.U.G. nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art.2 alin.(1) partea introductivă
  L. nr.75/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- aprobă O.U.G. nr. 93/2006


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.