ORDIN nr.1.042 din 24 decembrie 2002
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.042 din 24 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Încadrare: act individual
Contine:4 art+anexa (se comunica celor interesati)
Publicare: M.Of. nr. 148/7 mar. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Joi, 01 decembrie 2022, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.