LEGE nr.79 din 12 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.194/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
art. unic pct. 43


Vineri, 03 februarie 2023, 10:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.