LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.78/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Moara Vlăsiei, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A. București
  O. nr.79/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Balotești, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A. București
  O. nr.80/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea nămolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni
  O. nr.81/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Ciocaia, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Spirom" - S.R.L. Cluj
  O. nr.85/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Lebeș-Bucovina Nord, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Domarom Star" - S.R.L. Fundu Moldovei
  O. nr.86/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Fornetti România" - S.R.L. Timișoara
  O. nr.87/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială pentru Promovare Internațională - S.R.L. București
  H.G. nr.756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin H.G. nr.1.419/2009)
  O. nr.123/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea calcarului cu brucit din perimetrul Valea Mare - Budureasa, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Geoasset" - S.R.L. București
  O. nr.124/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Dealul Cetății, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Mineral Quantum" - S.R.L. Sâncrăieni
  O. nr.125/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea gipsului din perimetrul Dumbrava - Macău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Knauf Gips" - S.R.L. București
  O. nr.131/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Stea Rom" - S.R.L. Timișoara
  O. nr.65/2003 al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră
  O. nr.140/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Moldocim" - S.A. Bicaz
  H.G. nr.1.020/2003 privind procesarea piritei aurifere arsenioase de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.28/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare - Runda nr. 36/2004
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
  O. nr.34/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.56/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuțiilor sale
  O. nr.57/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare Runda nr. 37/2004
  O. nr.58/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere (abrogat prin O. nr.202/2013)
  O. nr.60/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Uranus-Pluton" - S.R.L.
  H.G. nr.431/2004 privind modificarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003
  O. nr.74/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune (abrogat prin O. nr.198/2009)
  H.G. nr.615/2004 pentru aprobarea Strategiei industriei miniere pentru perioada 2004-2010
  O. nr.86/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de exploatare - Runda nr. 39/2004
  O. nr.87/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.85/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea activităților de explorare Runda nr. 38/2004
  O. nr.98/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea nisipului și pietrișului din perimetrul Lucăcești 4, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Chilia" - S.R.L. Baia Mare
  O. nr.146/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Instrucțiunilor tehnice de reglementare a eliberării permiselor de exploatare (abrogat prin O. nr.40/2005)
  O. nr.537/2004 al ministrului economiei și comerțului privind mandatarea Direcției generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere și Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice și dependințele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agenții economici care au avut în administrare sau în concesiune minele și carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003
  O. nr.175/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.193/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea unor activități miniere de explorare, Runda nr.41/2004
  O. nr.222/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de exploatare - Runda nr. 42/2004
  O. nr.227/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
  H.G. nr.1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a
  O. nr.237/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuțiilor sale
  O. nr.239/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.240/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.244/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.782/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în activitatea de proiectare și verificare a planurilor de închidere a obiectivelor miniere și a proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor miniere, a specialiștilor în activitatea de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru lucrări miniere și a specialiștilor în activitatea de execuție a lucrărilor miniere (abrogat prin O. nr.2.827/2008)
  O. nr.248/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.249/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare - Runda 43/2004
  O. nr.260/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.265/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.10/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.15/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  O. nr.39/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 44/2005 pentru concesionarea de activități miniere de explorare
  O. nr.40/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de expolatare (abrogat prin O. nr.94/2009)
  O. nr.41/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare (abrogat prin O. nr.122/2006)
  O. nr.86/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare - Runda 45/2005
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
  O. nr.130/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr. 72/2010
  H.G. nr.997/2010 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.136/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr. 73/2011
  O. nr.799/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.891/2019)
  O. nr.118/2012 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 77/2012


Duminică, 21 aprilie 2024, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.