ORDIN nr.16 din 16 ianuarie 2003
al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.16 din 16 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Cu functie: de modificare
În vigoare: temporar
Contine:5 art+anexa se transmite INCDPM
Publicare: M.Of. nr. 199/27 mar. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.526/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.526/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
rectifica bugetul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii


Joi, 30 martie 2023, 23:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.