ORDIN nr.5.151/40 din 2002/2003
al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.151 din 13 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Numar/data: Ordin nr.40 din 22 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 229/4 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.189/2007 al ministrului educației, cercetării și tineretului și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și a Regulamentului de organizare și dotării minimale pentru ferma didactică agroturistică montană


Marți, 23 iulie 2024, 11:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.