ORDIN nr.233 din 26 martie 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.233 din 26 martie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Publicare: M.Of. nr. 230/4 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
art. 12 alin. (1).
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  O. nr.422/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de pescuit comercial în apele Mării Negre
  O.U.G. nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.337/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea punctului II.1 din Instrucțiunile de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție, anexă la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 233/2003


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 20:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.