ORDIN nr.166 din 27 martie 2003
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind acordarea consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export și import

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.166 din 27 martie 2003
Emitent: Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 232/5 apr. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
art.21 alin.(3).
Functie activa:
Abrogă: O. nr.81/2002 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind termenul de acordare a consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export și import
Trimitere la: H.G. nr.467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export și import (abrogat prin H.G. nr.861/2004)
  H.G. nr.844/2001 privind Lista de armamente, muniții și alte produse militare supuse regimului de control la export și import (abrogat prin H.G. nr.924/2007)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.46/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind procedura de acordare a consultanței pentru încadrarea unor produse și tehnologii cu dublă utilizare în listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare care sunt supuse regimului de control la export și import (abrogat prin O. nr.13/2007)
Abrogat: O. nr.155/2007 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind acordarea consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista de armamente, muniții și alte produse militare supuse regimului de control la export și import


Vineri, 01 martie 2024, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.