LEGE nr.26 din 5 noiembrie 1990
privind Registrul comerțului
Fisa actului

Descriptori:

Amenzi civile
la normele privind registrul comerțului
L. nr.26/1990

Camera de Comerț și Industrie a României
Oficiul Național al Registrului Comerțului
L. nr.26/1990

Căi de atac
împotriva
înmatriculărilor sau mențiunilor în registrul comerțului, cerere, soluționare, recurs
L. nr.26/1990

Certificat de înmatriculare
înmatriculare comercianți în registrul comerțului
L. nr.26/1990

Comercianți
înmatriculare în registrul comerțului, procedură
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.76/2001
H.G. nr.599/2001
H.G. nr.601/2001

Cooperația de consum
constituire
L. nr.26/1990
L. nr.109/1996

Cooperația de credit -CREDITCOOP
funcționare în cadrul unei rețele, cerere, condiții
L. nr.26/1990
O.U.G. nr.97/2000

Cooperația meșteșugărească
organizare, funcționare
L. nr.26/1990
D.-L. nr.66/1990

Emblemă
societăți comerciale, înregistrare
L. nr.26/1990

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
registrul comerțului
L. nr.26/1990

Instanțe judecătorești
competențe
înregistrarea în registrul comerțului
L. nr.26/1990

Întreprinderi de stat
înființare societăți comerciale
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990

Liber-profesioniști
profesii autorizate
comercianți
L. nr.26/1990

Municipiul București
Oficiul Registrului Comerțului
L. nr.26/1990

Oficiul Național al Registrului Comerțului
organizare, funcționare
L. nr.26/1990

Oficiul Registrului Comerțului al județului Ilfov
înființare, condiții
L. nr.26/1990
L. nr.348/2001

Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București
organizare și funcționare
L. nr.26/1990
L. nr.348/2001

Organizații cooperatiste
înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990

Persoane fizice/juridice
comercianți, înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990

Persoane juridice
comercianți, înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990

Proprietate (creație) industrială
firme și embleme comerciale
L. nr.26/1990

Regii autonome
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.26/1990

înmatriculare la registrul comerțului
L. nr.26/1990

Registrul comerțului
mod de ținere
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
H.G. nr.601/2001

Societăți comerciale (exclusiv române)
constituire, formalități, taxe
înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990
H.G. nr.600/2001
H.G. nr.601/2001

statut, contract, înființare
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
H.G. nr.1.323/1990

Societăți comerciale de cercetare-dezvoltare
regim juridic
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990

Societăți comerciale de valori mobiliare
regim juridic
L. nr.26/1990
L. nr.52/1994


Luni, 11 decembrie 2023, 10:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.