LEGE nr.26 din 5 noiembrie 1990
privind Registrul comerțului
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.331/2002 la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27 alin. (1), art. 49, 51 și 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.58/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 27 și 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 26/1990
art. 27 și 59
  D.C.C. nr.463/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 și ale art. 269 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43
  D.C.C. nr.188/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) și (7) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, precum și ale art. II alin. (1), (5), (6) și (7) din aceeași ordonanță
  D.C.C. nr.241/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 30 și ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 95 și ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 31 alin. 1, 2 și 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 25 și art. 26 alin. (2)
  D.C.C. nr.165/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 9
  D.C.C. nr.350/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 9
  D.C.C. nr.957/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6
  D.C.C. nr.1.144/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 25
  D.C.C. nr.1.173/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6 alin. (3)
  D.C.C. nr.44/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și ale art. II alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 39
  D.C.C. nr.94/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 25 și art. 26 alin. (2)
  D.C.C. nr.479/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 25 și art. 26 alin. (2)
  D.C.C. nr.873/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.337/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 25 și art. 26 alin. (2)
  D.C.C. nr.79/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.366/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6
  D.C.C. nr.623/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.866/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
  D.C.C. nr.1.339/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor
art. 6
  D.C.C. nr.1.367/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6 alin. (2)-(5)
  D.C.C. nr.1.384/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
  D.C.C. nr.1.423/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
  D.C.C. nr.1.670/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 24 alin. (1) și (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor
- art. 6
  D.C.C. nr.23/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6 alin. (2)-(5)
  D.C.C. nr.22/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă și ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6
  D.C.C. nr.200/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă și ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6
  D.C.C. nr.699/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor
art. 6
  D.C.C. nr.729/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 6 alin. (3)
  D.C.C. nr.743/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- art. 25
  D.C.C. nr.861/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 6
  D.C.C. nr.1.274/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773 din 15 aprilie 1998 și 21 aprilie 1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerț și Industrie a României și de Ministerul Justiției
- art. 6
  D.C.C. nr.1.342/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- art. 6
  D.C.C. nr.315/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- art. 6
  D.C.C. nr.1.034/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerț și Industrie a României și de Ministerul Justiției
- art. 6
  D.C.C. nr.1.030/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- art. 25 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.346/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- art. 25 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.1.393/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 25 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.1.388/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerț și Industrie a României și de Ministerul Justiției
art. 6


Luni, 11 decembrie 2023, 12:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.